Journey in Life: 08/14/18

Search This Blog

Tuesday, August 14, 2018

"Blood is thicker than water" nghĩa là gì?

blood boiling egg. Photo courtesy Robert McGoldrick.

'Blood is thicker than water' = máu đặc hơn nước -> nghĩa là quan hệ gia đình là quan hệ bền vững nhất và quan trọng nhất (relationships and loyalties within a family are the strongest and most important ones); một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Ví dụ
You'll see even more of Stuart's manipulative side and find out whether blood is thicker than water for Halfway. They'll always be brothers, but how long can Halfway let Stuart go on the way that he is?

If blood is thicker than water all sides in this public spat will agree to bury the hatchet (giảng hòa, làm lành) and stop Meghan’s fairytale romance from turning into a never-ending nightmare for the royals.

They say blood is thicker than water, but perhaps the blue blood of the royals now runs through Meg’s veins. It’s heartbreaking (phụ tình, bạc tình) to see how this has changed her and the devastation (tàn phá, phá hủy, phá phách) it has caused to my family. Anyone who saw Meg when she was growing up knew her and my dad were inseparable (không thể tách rời, không thể chia lìa được). Now it looks as though they may never speak again.

Phạm Hạnh

Cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa - mang khát vọng vươn mình ra biển lớn

thư giãn qua 3 cầu,
cầu sông Hàn, 5h sáng, 14/8/2018
recovery run

Bài trước: Manulife DaNang International Marathon 2018

Popular Now