economics

Waffle House là chuỗi nhà hàng bán đồ ăn sáng ở Nam Mỹ, nổi tiếng về độ tin cậy, luôn nhanh chóng mở cửa kể cả ngay sau khi bão tố, lũ lụt ...