picture

Tượng Phật Jizō, vị bosatsu của lòng từ bi, bị chặt đầu bởi các Kitô hữu nổi loạn . Bởi (upload Frank "Fg2" Gualtieri ) – C...

picture

A Christian Dirce , vẽ bởi Henryk Siemiradzki. Một người phụ nữ Kitô giáo bị sát hại và đã trở thành người tử vì đạo trong đạo luật thuộc...

word

Hand-me-down nghĩa là (quần áo) mặc thừa, mặc lại (a garment or other item that has been passed on from another person; secondhand, used...