Journey in Life: 10/13/18

Search This Blog

Saturday, October 13, 2018

Traphaco - Giải Tennis mừng ngày Doanh nhân 2018Bài trước: Traphaco - Giải Tennis Chào Xuân 2017

"Di sản của doanh nhân chính là những mảnh đời mà chúng ta có thể chạm đến"


Bài trước: Ngày doanh nhân Việt Nam và gạch nối từ lịch sử

Ngày Doanh nhân có thực sự ý nghĩa?
VIOD - Giới thiệu Bộ quy tắc Quản trị Anh cho doanh nghiệp Việt Nam

"Last hurrah" nghĩa là gì?

(diễn) lần cuối đêm nay rồi thôi... Photo courtesy Gauthier DELECROIX - 郭天.

'Last hurrah' nghĩa là nỗ lực cuối cùng, lần xuất hiện/biểu diễn cuối (a final act, performance, or effort; swan song, grand finale, finale, curtain call).

Ví dụ
Sunday's Taste of Newark may be the event's last hurrah.

“This is my last hurrah in newsprint,” said Mr. Evans.

Many in Indians clubhouse know this could be 'last hurrah' together.

The 'Red October' plot which supposedly seeks to oust President Rodrigo Duterte could be the "last hurrah" of communist rebels (quân phiến loạn, nổi loạn), a ranking military official said Friday, as he sought to downplay (làm cho bớt nghiêm trọng) the insurgents' (quân nổi dậy, đảng viên chống đối) strength.

Phạm Hạnh

Popular Now