Journey in Life: 11/01/18

Search This Blog

Thursday, November 1, 2018

"In a tight box" nghĩa là gì?

Iconic red phone box, Studland Dorset. Photo courtesy c.art.

'In a tight box' nghĩa là lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Ví dụ
He didn’t put us in a tight box. He told us to improve the quality and give more variety to guests.

I stayed stuck in a tight box of my own creation, because I didn’t understand how it truly works, to find roles we love, be well treated and respected, achieve great compensation for our work, and thrive in it.

The past year of the merry-go-round has seen the fund stuck in a tight box between $21 and $25.50. While we’ve had numerous breakout attempts, nothing has been able to shake GDX out of its stupor. Today’s jump, while robust, is merely returning prices to the middle of the range, so we’re still far from an upside breakout.

From the early going it was evident that the visitors were going to spend most of the game defending, with only the rare counter attack to offer their defenders a break. There were numerous occasions when all eleven Alaves players were in a tight box with the highest player no further than 30-yards from Fernando Pacheco.

Phạm Hạnh

Ông Diệm không thoát nổi 'ảnh hưởng của Mỹ'

shared from fb Vu Trong Dai,
-----
Hôm nay tròn 55 năm cuộc đảo chính do tướng Dương Văn Minh cầm đầu lật đổ chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm và em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu bị giết chết trong cuộc đảo chính. Chúng tôi có kế hoạch xuất bản cuốn sách "Cauldron of Resistance: Ngo Dinh Diem, The United States and 1950s Southern Vietnam" của Jessica M. Chapman về Ngô Đình Diệm và chính thể do ông lãnh đạo, không phải về sự sụp đổ của nó mà về sự hình thành đã mang mầm mống sụp đổ.

Trên cơ sở khảo cứu sâu rộng các nguồn tư liệu của Việt Nam, Pháp và Mỹ, Jessica Chapman mô tả chi tiết về ba năm trọng yếu, 1953 - 1956, giai đoạn mà một chính thể mới được thiết lập ở miền Nam Việt Nam. Phần lớn cuốn sách nói về con đường thăng tiến chính trị của Ngô Đình Diệm khi ông xoay xở để hạ bệ cựu hoàng Bảo Đại, khuất phục các lực lượng vũ trang của Cao Đài, Hòa Hảo và quân Bình Xuyên. Cuốn sách này cũng là một tài liệu chưa từng có đề cập tới các thế lực chính trị không được thừa nhận chính thức này, sự trỗi dậy của chúng về sau chính là những nhân tố gây ra các bất ổn về chính trị và quân sự vào cuối thập niên 1950 đầu thập niên 1960 ở miền Nam Việt Nam.

mời các bạn đón đọc, sách đây,

Popular Now