sex

một người đàn ông bị kiện thủ dâm trước mặt cô gái -> kiện ngược lại là 'sao không ra chỗ khác mà ngồi, lại còn ngồi đấy và tập trun...

japan

nhật bản quá nhiều nhà bỏ hoang nên cho người dân miễn phí, wow ----- Japan has so many vacant homes it's giving them away ...A...

word

quả nho nho nhỏ... Photo courtesy Quinn Dombrowski . Teensy-weensy (trẻ con) nghĩa là rất nhỏ, chút ít, tẹo nào. Ví dụ Doesn&...