phrase

Just wanna get away from it all! Photo by  JESHOOTS.COM "Run on empty" = Chạy trống không -> Tiếp tục làm việc khi bạn ...

phrase

Ba kể con nghe... Photo by  Anna Pritchard "Run it down (to one)" -> (thông tục) Kể/giải thích toàn bộ sự thật với ai....

phrase

Cái ngông cuồng của tuổi trẻ. Photo by  Thom Holmes "Run counter to (someone or something)" = Chạy ngược hướng với ai ->...

phrase

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Photo by  Noah Silliman "Run/do/go (on) an errand" = Chạy việc vặt -> Chạ...

phrase

Tuổi thơ ngây dại. Photo by  ORHAN KAYA "Run amok" = Chạy như một người điên, chạy cuồng lên; lồng lên như một kẻ khát má...

phrase

Anh phờ-tờ-grap-phờ hy sinh vì nghệ thuật. Photo by  Jeremy Bishop "Run a risk" nghĩa là tự dẫn thân đến với sự nguy hiểm ...

phrase

Thanh niên ghét chụp ảnh thẻ của năm. Photo by  Kyle Glenn "Run a make on (someone or something)" = Nhận dạng, xác nhận ho...

phrase

Cuộc sống luôn có những điều tình cờ như việc có ai đó chạy đến giúp bạn. Photo by  David Emrich "Run (something) past (one)&q...

phrase

Nuốt luôn cho bớt lời. Photo by  Joseph Costa "Run (one's) mouth" = Chỉ việc nói quá nhiều, đặc biệt là những lời nói...

phrase

Đôi chân không biết mệt nhoài. Photo by  Free To Use Sounds "Run (one's) feet off" = Chạy đến nỗi chân rụng rời ->...

phrase

Đôi bạn hoàn cảnh. Photo by  Marc Rafanell López "Make a run for (someone or something)" = Chạy để thoát khỏi ai/cái gì ho...