Journey in Life: 01/06/19

Search This Blog

Sunday, January 6, 2019

Thói đời


Sáng sớm đi tập dưỡng sinh, vừa thở vừa đi bộ nhanh. Đã nhanh hơn lần trước khoảng 15 giây mỗi km mà nhịp tim trung bình không đổi.


thói đời, cứ phải hơn thiên hạ một tí mới chịu được :D

Bài trước: Giúp bạn vượt khó

"Written all over her face" nghĩa là gì?

rạng rỡ và tươi tắn, lộ rõ :) Photo by Gian Cescon on Unsplash.

'Written all over one's face' nghĩa là (khi nói về cảm xúc, suy nghĩ nội tâm/bên trong của ai đó) lộ hết trên nét mặt; phải 'lặng như mặt hồ', dưới đáy hồ sóng ra sao ko ai biết các bạn nhé :)

Ví dụ
Pelosi's Take on Trump Was Written All Over Her Face.

That moral conflict is written all over her face and it's heartbreaking.

The women challenged each other physically, emotionally, and mentally – and the perverse (ngoan cố, ương bướng; hư thân mất nết, đồi trụy, lầm lạc) joy that Georgiou got from the exchange was written all over her face.

The 18-year-old, who desperately (chán chường, tuyệt vọng) wanted to move to Bayern Munich in January, was spotted eyeing up his boss with the look of resentment (oán giận) written all over his face after being kept on the bench (ghế dự bị).

Phạm Hạnh


Popular Now