china

from thái du trương , Bạn thấy cái mầm xanh này kỳ diệu không? Tầm và tâm của nó vượt xa mấy cú nhảy loi choi, cắm cờ bay phất phới...

japan

from Dong Kien , Kôn đồ không phải là một tính từ chỉ sự hung hãn, mà là một động từ chỉ việc dọn dẹp nhà cửa (một cách hung hãn) :) để...