phrase

Ê, Đi chơi không? Photo by Alexis Chloe on Unsplash . 'Dog my cats' là một câu cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi ...

health

chính trị gia kiêm nhân vật cốt cán phong trào phản đối vắc-xin nhập viện vì bị thủy đậu... ----- Italian ‘anti-vax’ advocate Massimili...