Journey in Life: 04/14/19

Search This Blog

Sunday, April 14, 2019

Ecopark Marathon 2019

Quy Nhơn FM plan_long run, week 9

làm liều doping chạy tiếp vòng 2 :)

Manulife DaNang International Marathon 2018
Quy Nhơn FM plan_long run, week 8

"Catch a tiger by the tail" nghĩa là gì?

Chênh vênh Photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash.
'Catch a tiger by the tail' = bắt/túm hổ đằng đuôi, nghĩa là có liên quan/làm việc gì đó rất khó khăn hoặc nguy hiểm.

Ví dụ
According to Robert Wenzel, it’s a “catch a tiger by the tail” game that has no end.

“Sometimes, you try to do a great job and you end up with something that nobody likes. Sometimes, everything clicks into place (trở nên dễ hiểu) and you catch a tiger by the tail,” Elice said. “It doesn’t happen all the time. It doesn’t even happen a lot of the time.”

He addressed (nhấn mạnh) the reaction (phản ứng)  to when he was apparently caught falling asleep on the air in 2012: "When it exploded (nổ), it exploded with such ferocity (dữ dội) that I wasn't sure how to react. It was like trying to catch a tiger by the tail. That thing got bigger than anything I've ever dealt with before."

Bích Nhàn

Max Beer Garden - 67Y Phó Đức Chính


Địa chỉ: 67Y Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 6651 6574

Hẹn hò lý tưởng cho ngày lễ Valentine tại Hà Nội
POC POC Beer Garden - 39 Phạm Ngọc Thạch

Popular Now