economics

Nauy, giàu quá rồi nên khỏi cần khoan thêm dầu nữa dù trữ lượng cực lớn... ----- Norway refuses to drill for billions of barrels of oil...