Journey in Life: 04/28/19

Search This Blog

Sunday, April 28, 2019

Dự báo đáng sợ nhất về trí tuệ nhân tạo

không chỉ lấy công việc của bạn, mà có thể tự động đuổi việc luôn bạn :D
-----

It's a grim (dữ tợn, tàn nhẫn, nhẫn tâm, ác nghiệt) glimpse (cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua) of a future (tương lai) in which AI is your boss  (ông chủ, sếp)— and you're disposable (dùng rồi vứt đi, dùng một lần).

...“Amazon’s system tracks the rates of each individual associate’s productivity, and automatically generates (tự động cho ra) any warnings  (cảnh báo) or terminations (ngừng việc) regarding quality (chất lượng) or productivity  (năng suất) without input from supervisors (người giám sát).”

Working conditions (điều kiện làm việc) are infamously (tai tiếng, ô nhục, bỉ ổi) terrible (tồi tệ) at the online retailer: an anonymous (ẩn danh) employee wrote for the Guardian last year about unusually strenuous  (đòi hỏi cố gắng lớn, căng thẳng, vất vả) demands the company places on its warehouse workers.

“Through the use of digital trackers and indicators, our workday is managed down to the second,” the op-ed read...


"Cross his palm" nghĩa là gì?

my last hope... Photo courtesy Cristina Valencia.

'Cross one's palm with silver' nghĩa là trả tiền cho ai đó vì họ đã giúp mình, cho mình lợi lộc/đặc ân; đôi khi chính là hối lộ, lót tay v.v... đó các mem; thành ngữ này bắt nguồn từ bói toán, khi khách hàng dùng đồng bạc để tìm ra dấu chữ thập trên tay thầy số.

Ví dụ
Your first task is to get the urn from Xûr, who is hiding down with the Crucible vendors this weekend and you will need to cross his palm with a single strange coin to get the pottery.

Of course, my naïve hopes were dashed almost immediately. Facebook’s dastardly (hèn nhát, bỉ ổi, hèn hạ; đê tiện, ném đá giấu tay) algorithm  (thuật toán) would only show my brilliant #sundaythoughts to a fraction of my modest following. To get in front of my own readers, I’d have to kneel before the almighty Zuck – and cross his palm with silver.

‘Chrissie doesn’t fully trust Dean although she knows he is reliable so long as she crosses his palm with silver. She knows that type well and how to make them work for her. When he reveals he’s been asked to track down someone called Tim Richards though, she doesn’t recognise the name at all.’

Phạm Hạnh


Popular Now