funny

bán bao cao su, bán cả búp bê nhựa, bán thuốc lá điếu, bán cả bảo hiểm nhân thọ, ----- Philip Morris International , the tobacco co...

health

hàng chục năm qua, cứ tưởng trầm cảm chỉ là bệnh của nước giàu, vài năm gần đây, có người làm luận văn tiến sĩ ở Zimbabwe mới phát hiện ra ...