phrase

Photo by Ahmad Odeh on Unsplash. 'White as a ghost' là trắng như ma -> miêu tả một khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch vì sợ hãi, ...

idea

...sẽ là những cái máy như thế này này (máy bán dạo, ấn nút cái là tuồn ra truyện đọc trong 3-5 phút) Đau đớn sáng tạo bế tắc writer’s ...