Journey in Life: 05/29/19

Search This Blog

Wednesday, May 29, 2019

"The bitter fruits" nghĩa là gì?

Ngày xưa Adam với Eva không ăn trái cấm giờ có phải đỡ một bể khổ? Photo by Aral Tasher on Unsplash
'The bitter fruits' (thường đi kèm với 'of something') có từ 'bitter' là đắng cay, đau khổ -> trái đắng của thứ gì chính là một kết cục không mong muốn về điều gì đó; = "ăn quả đắng" đó các bạn, he he :D

Ví dụ
People ultimately (cuối cùng, suy cho cùng) want a boss and Northern Ireland is currently experiencing the bitter fruits of this absence (vắng mặt).

Threats (mối đe dọa) & violence (bạo lực) are the bitter fruits of alienation (sự bất hòa). We’ve all seeded (gieo mầm, sinh sôi) these broken fields.

In October, Indiana’s Republican Attorney General Curtis Hill asked the Supreme Court (tòa án tối cao) to consider HEA 1337, arguing that the “right to abortion (phá thai) declared by our Supreme Court protects only the decision not to bear a child at all, not a right to decide which child to bear,” and stressing that “our nation knows only too well the bitter fruits of such discrimination (phân biệt đối xử).”

Bích Nhàn

"On the edge" nghĩa là gì?

Photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash.

'On the edge' có từ edge là bờ vực -> cụm từ này nghĩa là ở trong tình trạng/tình huống/tình hình bấp bênh, nguy hiểm, mong manh, hiểm nghèo, gieo neo.

Ví dụ
World markets on the edge waiting (thấp thỏm chờ đợi) for Friday's China/US trade talks (đàm phán thương mại Trung-Mỹ) outcome (kết quả).

‘Borderline criminal’: Many public schools teeter on the edge of decrepitude (tình trạng hư nát/đổ nát).

Bitcoin is teetering (chệnh choạng, loạng choạng, lảo đảo, bập bênh) on the edge of $7,000 as the king of crypto is currently worth $6,980.77, in the green for just over 2% over 24 hours

The Times view on Ireland’s fiscal policy: Living on the Edge. The government has been warned that the economy is vulnerable (dễ bị tổn thương) to recession (suy thoái). It can no longer put political pragmatism above the nation’s finances.

Phạm Hạnh

Popular Now