Journey in Life: 06/08/19

Search This Blog

Saturday, June 8, 2019

"Tickle your fancy" nghĩa là gì?

Đông đảo người hâm mộ đến xem concert ngoài trời. Photo by Marc-Olivier Paquin on Unsplash.

"Tickle (someone's) fancy" có từ "tickle" động từ nghĩa là cù lét (chọc cho người ta nhột), cụm từ này chỉ (ai đó) thấy hấp dẫn, thích thú hoặc thu hút từ một thứ gì đó. Nếu điều gì đó "tickle your fancy" nghĩa là bạn thích nó và muốn có nó.

Ví dụ
When Mark Gifford and Damien Kaplan tickle the ivories (phím đàn piano), they are likely to tickle one’s fancy as well. The duo (bộ đôi) sets off for a musical duel with Dual Piano this weekend at the Hoogland Center for the Arts.

It’s nearly impossible to not find something to tickle one’s fancy at the Decatur Arts Festival. The three-day event covers a wide artistic field with 16 musical performances (biểu diễn âm nhạc) (five acoustical), dance, comedy, kids art events, exhibits at various shops and galleries around Decatur on the evening of May 24, as well as book signings and a book sale. 

Maybe we're infatuated (say mê, mê đắm) with the Blue Ridge Parkway because we've ridden it so many times, but, damn, does this road tickle our fancy. Historically (về mặt lịch sử), scenically (cảnh vật), and geographically (địa lý), it's a fascinating trip on North Carolina's finest byway stretching through the lush topography (địa hình) of the Appalachian Mountains. 

Thu Phương

Khám phá Hòn Khô – điểm đến cực ‘hot’ của du lịch Bình Định

nhà bè hải sản Năm Tùng

Traphaco - chi nhánh Bình Định
Du lịch Quy Nhơn hè 2017

Quán nhậu Bích Mỹ - Nhậu bình dân, 156, Xuân Diệu, Quy Nhơn


Địa chỉ: 156, Xuân Diệu, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 090 590 29 53

Nhà hàng Mâm Bạc - 94, Hồ Tùng Mậu, quận 1, Sài Gòn | Chuyên món Bắc
CMA Australia 2019

"Too many chefs in the kitchen" nghĩa là gì?

Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai. Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

"Too many chefs in the kitchen" hoặc "Too many cooks in the kitchen" (quá nhiều đầu bếp trong bếp) nghĩa là có quá nhiều người đang cố gắng kiểm soát/tác động/ làm ảnh hưởng đến cùng một vấn đề, do đó làm giảm chất lượng của sản phẩm cuối cùng. (Một biến thể của cụm từ: ""Too many chefs spoil the broth/stew/soup." = nhiều đầu bếp thì hỏng nước súp, nhiều người trong một việc thì lại hỏng việc.); 'lắm thầy thối ma'. 

Ví dụ 
A: "The more that goes wrong with this project, the more people get involved. Now we've got my boss, his boss, the assistant manager (trợ lý giám đốc), a freelance consultant (nhà tư vấn), and the head of IT all involved, and it's turning into a complete disaster (thảm họa)!" 
B: "It sounds to me like there are too many chefs in the kitchen."

Cook turns his attention to prepping the various sugars, custards (bánh trứng), and glazes (men). He recalls recipes from memory. "We've had a million brainstorm sessions and never write anything down," says Cook. He's an accomplished (hoàn hảo) chef on his own, having helmed (chỉ huy, dẫn dắt, điều khiển, lãnh đạo) the kitchens at Salt and Marigold Kitchen. When trekking (di trú) through uncharted (chưa từng được lui tới) doughnut territory (lãnh thổ), there can never be too many cooks in the kitchen.

"He is very clear in his direction and, as you know from where we have been, where maybe there have been too many chefs in the kitchen so to speak, now we have got one. So everything now I see, I like. We have a great working relationship. I am excited for the future." Seidl's responsibilities (trách nhiệm) and oversight (giám sát) over McLaren's new structure has now allowed Brown to take a step back from the all-encompassing (ảnh hưởng đến mọi thứ) role he assumed until recently.

Thu Phương

"A kept woman" nghĩa là gì?

Photo by Toa Heftiba on Unsplash.

'A kept woman' có từ keep là nuôi nấng, nuôi dưỡng -> từ này nghĩa là 'gái bao'.

Ví dụ
Anita truly believed the two were in a proper relationship and could not comprehend (không thể hiểu nổi) why the media (phương tiện truyền thông) labelled (gắn nhãn, mặc định) her a kept woman.

‘She is a kept woman’ was on reflection perhaps not the best thing I could have said under the circumstances, but at least she did buy the pie and chips so that she could return with her contribution.

Maybe love has softened her (gross). Before Anne hears the story of Miss Walker’s repeated assault at the hands of this awful dude, Anne assumes Miss Walker is considering marrying him because she doesn’t really love her and, though Anne started to woo Miss Walker hoping to be a kept woman, it’s clearly no longer just about the money. Anne is sweaty and pukey and her bangs are a mess and she curses God for what she assumes will be her next heartbreak.

Phạm Hạnh

Popular Now