phrase

Nếu đã bị ghi tên trong Death Note thì thời gian còn lại không còn tính bằng ngày đâu. Photo courtesy: SIN RUIDO PRODUCCIONES . "Days...

phrase

Chợp mắt chút thôi. Photo by Elvis Bekmanis on Unsplash "Worse for wear" -> (người) tình trạng mệt mỏi, đau nhức hoặc say...

quote

Photo by Ujwal Hollica on Unsplash. None but the brave deserve the fair. ~ John Dryden Chỉ những người dũng cảm mới (xứng) đán...

quote

Photo by Sasha • Stories on Unsplash. The vocation of every man and woman is to serve other people. ~ Leo Tolstoy Nghề (nghiệp...

history

shared from fb Hau Dang Van , ----- "Lịch sử là do nhân dân làm nên. Thế nhưng trong thực tế, vận mệnh các quốc gia, dân tộc trên ...

parenting

shared from fb Hoaphuong Nguyen , ----- TÂN CỬ NHÂN QUỲ GỐI TRƯỚC XE RÁC CỦA CHA ĐỂ CẢM ƠN CHA. Hình ảnh chàng trai Kalangnalong, s...