word

Ê, có bình thường không sao mà đứng ngay giữa đường cười một mình vậy? Photo by  Joshua Ness "Smack bang" = Có vẻ có tiếng ...

phrase

Cho mẹ tựa một tí thôi...không đập mông con đâu. Photo by  Charl Durand "Whip her ass" = Quất roi vào mông ai nên nghĩa bó...

phrase

Ván bài đen tối. Photo by  Keenan Constance "Stack the deck" nghĩa là xếp bài một cách gian lận để vụ lợi hoặc gây ra sự thi...

miscellaneous

loài giun 41.000 năm tuổi đang sống lại từ băng giá ----- ANCIENT (cổ xưa) worms (giun) frozen (đóng băng) under Arctic ice for more ...

word

Giải thoát Photo by Fernando Paz on Unsplash 'Devil in disguise' = ác quỷ cải trang -> từ này để miêu tả một người trông ...

book

Tyler Cowen, nhà kinh tế học đồng thời là tác giả của cuốn "Big Business” (Tạm dịch: Các tập đoàn lớn) cho rằng tầm quan trọng và nguy...