word

Photo by Alora Griffiths on Unsplash "Herculean effort" -> công việc/hoạt động cần rất nhiều nỗ lực, năng lượng và sức ...

phrase

Là cô gái hay mộng mơ. Photo by  Johannes Plenio "Blow your cover" = Thổi bay vỏ bọc của ai -> Bóc trần một sự thật hoặc...

word

Người đàn bà hóa đá. Photo by  Aaron Lee "A tough cookie" = Bánh quy khó nhai -> Người mạnh mẽ, có ý chí, tự tin và can đ...

phrase

Sắp đến deadline rồi, phải hoàn thành báo cáo ngay!!! Photo by Andrew Neel on Unsplash "Under the gun" = trước họng súng a...

word

Lêu lêu Photo by Pranidchakan Boonrom from Pexels 'Sit tight' không phải là 'ngồi chặt' đâu nhé mấy bạn :) Từ này dù...

phrase

Đỉnh thiệt. Photo by  Nicolas Picard   "Like a champ" = Như một phạm vi -> Rất thành công, trình diễn khả năng điêu luyệ...

word

Tiền nhiều để làm gì? Photo by  Aidan Bartos "Mint money" = Đúc tiền -> Nhanh phát tài, giàu nhanh chóng hay làm việc gì ...