phrase

Sẽ rất tốt nếu bạn có thói quen viết những việc cần làm trong ngày/ tháng/ năm... Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash  "...

word

Hôm nay để ba chăm con cả ngày nhá? Photo by  Derek Owens "Honey-do list" -> Các công việc, nhiệm vụ hay việc nhà lặt v...

english

shared from Giang Le , ----- Theo tài liệu này về mặt ngoại giao 2 quốc gia có thể có rất nhiều dạng "communication" khác nh...

english

shared from Giang Le , ----- Có 3 thuật ngữ cần làm rõ liên quan đến "chủ quyền" hiểu theo UNCLOS: sovereignty, sovereign rig...

phrase

Nỗi buồn này ai thấu. photo by  freestocks.org "Hit (one) for six" -> Làm ai đau buồn, đau khổ và lấn át ai một cách đ...

word

Dễ thương thế này ai lại nỡ lòng cắn miếng nào của em. Photo by  Pietro De Grandi "A smart cookie" = Bánh quy thông minh ...

phrase

Báo cáo có nhiều đối tượng khả nghi xuất hiện! Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay "Off the radar" = không còn trên ...

phrase

Image by Free-Photos from Pixabay "Off the table" = không còn trên bàn -> nghĩa là không còn được cân nhắc, bàn luận đế...