phrase

Gì vô duyên dzậy chời! Quen biết gì đâu mà hun người ta. Photo by João Victor Xavier on Unsplash "Not my dog" hay "It...

word

Nước mắt đàn ông không chảy từng giọt mà tuôn chảy trong lòng. Photo by  Tom Pumford "Feel puny" -> Cảm thấy đau ốm, y...

word

Thiên đường của bao tuổi thơ. Photo by  James Hartono "Mickey mouse" = Chuột Mickey -> Chỉ điều tầm thường, không quan ...

phrase

Tốt nghiệp đại học là một bước đệm quan trọng để tiến tới thành công! Photo by Chelsea Audibert on Unsplash "Means to an end&q...

word

Nên cược nhiều hay ít đây? Photo courtesy Wendy Panganiban   "Penny-ante" có nghĩa là không quan trọng, đáng khinh, không c...

word

Photo by: Michael Mims on Unsplash "A black eye" = con mắt đen, từ này nghĩa đen là mắt thâm quầng (do đánh nhau, hoặc đơn...