phrase

Khi bạn đến chơi nhà. Photo by  Matthew Henry "Pay (someone or something) a visit" -> Ghé thăm hoặc xem ai/điều gì. ...

word

Một phút điên dại. Photo by  Tanner Boriack "State of mind" = Trạng thái tâm trí -> Cảm xúc/tâm trạng nhất thời và mau...

word

Hãy cho bé buồn chỉ hôm nay thôi. Photo by  Matthew Henry "(One's) heart sinks" = Tim rủ xuống -> Cảm giác thất vọn...

china

tại boston marathon, tq cấm vĩnh viễn 3 vđv luôn ----- China bans three marathon cheat runners for life ...One participant gave his...

word

Oh yeah, nhà xây xong rồi Photo by Pixabay on Pexels 'Holy shit/cow/crap!' -> diễn tả sự kinh ngạc tột độ, kiểu như Đùa ch...

word

Mình đi đâu thế bố ơi? Photo by Josh Willink from Pexels 'No shit' -> rõ ràng, điều hiển nhiên; thán từ khi bày tỏ ngạc n...

phrase

Yêu màu hồng, thích mộng mơ Photo by Pixabay on Pexels 'Shoot the shit' = bắn văng cứt -> nói chuyện, tán gẫu bâng quơ ...

phrase

Hỏa hoạn thực sự là một thảm họa Photo by Pixabay on Pexels 'Shit oneself' = (sợ) vãi cứt ra quần -> sợ khiếp vía Ví d...

phrase

Họp hội đồng chuyển phát nhanh. Photo courtesy: ian hughes "Keep someone posted" = thông báo cho ai đó biết -> tiếp tục ...

word

Thế giới còn rất nhiều điều kì diệu Photo by Anas Aldyab from Pexels 'Little shit' -> nghĩa là kẻ đê tiện/thằng hèn V...