phrase

Tôi đã chuyển tiền được 4 tiếng rồi mà sao lượt like chưa tăng là sao! Photo by Austin Distel on Unsplash "Cat in the sack"...

phrase

Photo by Matthew Henry from Burst  "Warm up to someone/ something" có nghĩa là trở nên cởi mở, bắt đầu thích hay trở nên t...

phrase

Hạnh phúc giản đơn. Photo by Krists Šidlovskis on Unsplash  "Warm as toast = ấm như bánh mì nướng -> thoải mái và ấp áp (đặc...

phrase

Cái gì miễn phí đều không thể bỏ qua. Photo by Toa Heftiba on Unsplash "Take a free-ride" nghĩa là có được sự ưu tiên, lợi...

phrase

Lại kiếm chuyện nữa! Photo courtesy: Joshua Pennock "Stir the pot" = khuấy cái nồi -> thích tạo ra những căng thẳng và x...

phrase

Trông như sắp nổ tung vậy. Photo courtesy Kris cuir  "(As) tight as a drum" = căng như da của mặt trống. Nghĩa bóng là bịt ...

word

Đêm sao cô đơn. Photo by  Steven Su "A night out" -> Đêm ra ngoài ăn chơi, vui thỏa thích và làm những gì mình thích ở ...

word

Đêm đông năm xưa. Photo by  Hide Obara "Three-dog night" = Đêm ba con cún -> Đêm rất lạnh/lạnh buốt giá nên cần cún nằ...

phrase

Hãy chăm đọc sách để mở rộng vốn hiểu biết Photo by Eduardo Braga from Pexels 'Live by/on one's wits' = sống dựa vào/bằn...