word

Ui!!!! Xấu hổ quá!!! Photo by: Caleb Woods on Unsplash "Hangdog look" -> nghĩa là có vẻ ngoài chán nản, tội lỗi hoặc xấ...

phrase

Nghỉ rồi, lên đồ thôi nào các chiến hữu Photo by Daniel Nieto from Pexels 'Half term' = giữa kì -> kì nghỉ ngắn giữa hai ...

phrase

Đấy chụp ảnh cưới có tâm là phải lấy đủ hết cảnh đằng sau chứ Photo by Dimitri Kuliuk from Pexels 'In glowing terms' = bằng ...

phrase

Lâu không gặp mấy bồ nhớ quá đi à Photo by nappy from Pexels 'On bad terms' = trong thời gian tồi tệ -> bất hòa, không th...

word

Cầm lửa là thành 'hot' girl ngay Photo by Alise AliNari 'A hot number' = một người rất hấp dẫn, sexy; ai đó hiện đang...