phrase

Đồng hành cùng trẻ đúng phương pháp sẽ tạo nên thay đổi. Photo by Nicole Honeywill on Unsplash "Set the scene/stage (for someth...

phrase

cách nước mỹ ép nhật bản tuân phục. Photo by Fezbot2000 on Unsplash . 'Fall in/into line' nghĩa là làm theo ai, tuân theo ai....

word

Yêu anh này anh có xe 4 bánh ^^ Photo by NeONBRAND on Unsplash "Grease monkey" là từ dùng để chỉ những người thợ máy, đặc ...

phrase

Chân dài để làm gì? Photo by Andrea Yurko from Pexels 'Dark side of someone or something' = mặt tối của ai hay cái gì -> ...

phrase

Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Photo courtesy: Hal "Keep in touch" -> tiếp tục giữ liên lạc với ai đó. Ví dụ I ha...