word

Photo by  Artem Beliaikin "Yes-man" = Người cái gì cũng "ừ", cũng say "yes" hết mà không cần suy nghĩ...

phrase

Photo by  Silvestre Leon "The sick man of (something or somewhere)" = Chỉ điều gì/nơi nào đó không được nghe đến, không ổ...

phrase

Đừng ngại theo đuổi đam mê Photo by Brandon Morgan on Unsplash. "Talk is cheap" nghĩa là nói suông thì rất dễ, chủ yếu là hà...

phrase

Photo by: Kaboompics .com on Pexels "Trial by media" = truyền thông kết tội -> nghĩa là một người bị kết tội bởi đám đô...

economics

phải vậy không ta? nhnn việt nam chọn cách tiếp cận dè chừng đối với cho vay ngang hàng (p2p lending), nhưng như vậy có thể dẫn đến tìn...