phrase

Photo by  Frankie Dixon "No man's land" = Vùng đất không người -> Vùng không bị chiếm đóng, tách biệt khỏi tầm nhắm...

word

Bộ cánh "thời thượng"? Photo courtesy Jason_Cobb  "A gong show" là một sự kiện lố bịch, hỗn loạn, thảm họa. Bắt n...

phrase

Photo by  Stefan Spassov "Man of leisure" = Người đàn ông nhàn rỗi -> Người đàn ông có đủ nhiều tiền nên không cần đi ...

phrase

Photo by  Mehmetali Özkaya "Man the fort" = Người canh giữ pháo đài -> Chịu trách nhiệm giám sát/trông giữ nơi nào/một ...

phrase

Photo by  Tyler Nix "Man of color" = Người đàn ông da màu -> Chỉ người đàn ông không phải da trắng. Đây là cách dùng hợ...

phrase

Photo by  Stefan Spassov "Man and boy" = Cả cuộc đời một người đàn ông, từ lúc trẻ rồi trưởng thành và già đi. Ví dụ ...