word

Thôi bình tĩnh anh, nóng quá nổi mụn! Photo by Rosie yang on Unsplash "Chalk off" = gạch bằng phấn -> cụm từ này được dùn...

phrase

Photo by Dino Demopoulos on Unsplash "Walk the chalk" là đi đúng giữa hai vạch phấn (để tỏ ra là mình không say rượu); còn có ng...

phrase

Mấy em bị anh bỏ xa rồi nhé! Photo by Quino Al on Unsplash "By a long chalk" = bằng một viên phấn dài -> cụm từ này nghĩa là ...