word

Có ai cho tui chút sức lực được không? Photo by bruce mars on Unsplash "Dead beat" có nghĩa là mệt lử, kiệt sức hoàn toàn. ...

phrase

Dừa ở đây ngon xuất sắc các cậu ạ! Photo by John Puno "Take some beating" có beating là sự đánh bại -> cụm từ này nghĩa là...

phrase

Sơ hở là anh giúp đỡ liền! Photo by Clint Patterson on Unsplash "Beat the system" = đánh bật hệ thống -> cụm từ này nghĩa...

health

ngày thành lập club Quán bia Xưa & Nay - Nhà hàng. 57, Lê Ngọc Hân, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Bài trước...

phrase

Photo by  Austin Distel "Man of means" = người có của ăn của để/người giàu có. Ví dụ Investigators say Herbig is a...

phrase

Có một chỗ che mưa che nắng và già đi cùng em là hạnh phúc lớn lao, anh không cần gì hơn!  Photo by Arno Smit on Unsplash "Ca...