phrase

Chậm chậm thôi con! Photo by Hanson Lu on Unsplash "Take it slow" (đừng vội/chậm thôi) có nghĩa là tiến hành, thực hiện h...

china

Trung Quốc áp đặt "lệnh giới nghiêm" để hạn chế trẻ em chơi trò chơi điện tử trực tuyến ----- No playing video games after 10 p.m....

word

Viết gì cho ngầu giờ? Photo by  omar calderone "Beef-hearts" = Tim bò -> Sự đánh rắm (thông tục). Ví dụ And the ...

quote

Photo by Avi Richards on Unsplash. To be rich, you only need one good idea and massive action. Để giàu có, bạn chỉ cần một ý tưởng h...

phrase

Vì trong tim luôn hé môi cười. Photo by  Bart LaRue "Take (something) to heart" = Để bụng/để trong lòng -> Cân nhắc/xem...

phrase

Toang thật rồi! Photo courtesy: Soffia Gisladottir "Head/go south" = hướng về phía nam -> việc gì đó bắt đầu thất bại ho...