phrase

Oh, ngắm anh đã chưa em? Photo by  Seth Doyle "Have a fat head" = Đầu to/đầu béo -> Người kiêu ngạo và tự đề cao bản th...

phrase

Lại thêm một hình có soái ca lạnh lùng nữa nè. Photo by  Elias Maurer "Hand someone (one's) head" = Nắm giữ đầu ai trong tay ...

phrase

Bắt thang lên hỏi ông trời! Photo courtesy: Allen Monument Company "Heaven (God or goodness) knows" = có trời mới biết ->...