word

Tại sao 1+1 lại bằng 0 nhỉ? Photo by Jonathan Andrew from Pexels  "Chinese puzzle" = trò xếp hình bằng các miếng gỗ của Tr...

phrase

Khi chúng mình còn trẻ Photo by Luizmedeirosph from Pexels A while back = a while ago = một thời điểm nào đó trong quá khứ. Từ '...

word

Khi vạch kẻ đường chỉ để trang trí :D. Photo by Ryoji Iwata on Unsplash  "Chinese fire drill" = cách người Trung Quốc diễn tập ...

funny

băng vệ sinh (từng) bị đánh thuế hàng xa xỉ :D tới 19% (thay vì 7% như hàng hóa thiết yếu khác) ----- Tampons to Be Taxed as Essential,...

china

cần có các biện pháp bảo vệ trẻ em/học sinh khỏi những gã "trả thù đời", 51 học sinh tiểu học ở tq bị tấn công bằng chất hóa ...

phrase

Mèo mua ở đâu thế? Photo courtesy: Amanda Munoz "Hit/touch a nerve" = đánh vào dây thần kinh -> khiêu khích ai đó bằng c...

word

Tập trung vào đi ông, cháy bây giờ -.- Photo by: Alev Takil on Unsplash "A powder keg" = thùng thuốc súng -> nghĩa là t...

phrase

Có những lúc chỉ muốn tự kỷ một mình. Photo by  Kylo "Head away from (someone or something)" = Hướng ra xa ai/cái gì ->...

word

Chuẩn bị "ăn" nha! Photo courtesy: Stuart Leckenby "High-handed" = cao tay -> người sử dụng quyền lực mà không quan ...