word

Hồ sơ lộn xộn quá đi! Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash "Back-assward" nghĩa là đối lập hoặc trái ngược với những gì ...

word

Photo by Caroline Hernandez on Unsplash "Backpedal" nghĩa là đạp ngược, đạp về sau (đối với xe đạp); lui, lùi về sau, rút l...

word

Lần thứ 3 chờ tàu mà bị trễ rồi đó! Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash "Back-to-back-to-back" là một cụm từ được sử dụng đ...

word

Photo by: Mockaroon on Unsplash "Blank canvas" có từ canvas là tờ giấy vẽ, blank canvas là tờ giấy trắng mà họa sĩ có thể ...

phrase

Tranh thủ chạy hết đoạn đường này đi trốn luôn nhé. Photo by  Jan Kolar (www.kolar.io) "Give (one) an out" = Cho ai thoát ...

phrase

Mặt đỏ tự nhiên rồi. Photo by  Mel Elías "Give (someone) a red face" = Làm cho ai đỏ mặt -> Làm cho ai ngại ngùng hoặc ...