phrase

Photo by  Felipe Elioenay "Give (something) weight" = Cân đo cái gì -> Xem xét, cân nhắc việc gì đó quan trọng và liên...

phrase

Trẻ trâu một thời. Photo by  Sophie Dale "Give (something) full play" = Chơi thả ga -> Phát triển cái gì một cách hoàn ...

phrase

Đến lúc đổi áo mới rồi đó. Photo by  rashid khreiss "Give (something) a facelift" = Thay đổi kiểu dáng của cái gì -> T...

phrase

Photo by  Juan Alexis Mora "Give (someone) fits" = Làm cho ai ngạc nhiên, xúc phạm đến ai hoặc khiến ai tức giận và đau b...

word

Photo by: Wallpaper Flare "A blank cheque" = tờ séc trắng -> nghĩa là tờ séc đã được kí nhưng không ghi số tiền, nghĩa b...