phrase

Thiên thần đã ngủ mãi mãi. Photo by  Angel Santos "Go bung" = Chết; vỡ nợ, phá sản hoặc thất bại. Ví dụ It was here...

phrase

Lạnh teo cả mỏ. Photo by  Matthew Henry "Go blue" = Trở nên xanh/chọn màu xanh -> Trở nên rất lạnh; bỏ phiếu cho ứng c...

phrase

Úi yah! Photo by  Guy Kawasaki "Go blooey" = Thất bại hoàn toàn; lạc lối; không diễn ra như kế hoạch hoặc theo trật tự. ...

phrase

Photo by  Floriane Vita "Go belly up" = Phá sản; thất bại hoàn toàn; nhận kết quả tệ hại. Ví dụ That's not to ...

phrase

Đỏ mặt thật rồi kìa. Photo by  Damir Kotorić "Go beet red" = Thành màu đỏ củ cải đường -> (sự đỏ mặt) do ngại ngùng ho...

phrase

Bình tĩnh nhá người anh em! Photo by  Reed Simon "Go ballistic" = Đi như đường đạn -> Trở nên điên rồ, tức giận một các...

phrase

Dễ đến rồi cùng dễ đi. Photo by  Atlas Green "Easy come, easy go" = Dễ đến, dễ đi -> Chỉ điều gì dễ đạt được nhưng rồi...

phrase

Oh...ăn hay không thì bảo? Photo by  Ilja Nedilko "Go ape over" = bắt đầu đối xử điên rồ; quá giận dữ đến nỗi mất kiểm soá...

phrase

Photo by: Anton Darius on Unsplash "Dead and gone" ->  nghĩa là đã chết, hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, không t...