miscellaneous

thảo nào hôm nào ăn tương Sriracha là cứ thấy high high ----- Australian police find $200 million of meth hidden inside Sriracha bottle...

book

“Quạt hơi dương vào hang tối, thả khí nóng tới mầm khô” :)), hat tip to Linh Hoang Vu , Cô gái chặn đường Miền Nam hy sinh vì điều gì?