phrase

Hai bóng không đủ sáng. Photo courtesy: Patrick Tang "Stretch a point" = kéo dãn vấn đề -> mô tả vấn đề một cách phóng đ...

phrase

Nghỉ nhiều quá nên chả nhớ được gì! Photo courtesy: julie-love "At a stretch" có từ "stretch" là khoảng thời gian...

health

shared from fb Nguyễn Huy Hoàng , ----- Tôi tự phòng nCoV thế nào? [Cập nhật 1: Khẩu trang tẩm nước muối (NaCl) bảo vệ tốt hơn khẩu...

phrase

Photo by: kaleb tapp on Unsplash "Go full bat" = đánh hết (lực) gậy -> nghĩa là đi thật nhanh, ba chân bốn cẳng. Ví...