friend

Nhà Hàng Sông Quê - Ẩm Thực Đồng Quê - Nhà hàng - Món Việt tại Tầng 1, Ô B5 Khu B Mandarin Garden, 1 Hoàng Minh Giám, Quận Cầu Giấy, Hà...

phrase

Photo by  Simon Migaj "Put (someone/something/some place) on the map" = Đặt trên bản đồ/đánh dấu trên bản đồ -> Làm ch...

phrase

Photo by  History in HD "Put/set (someone or something) right" = Điều chỉnh thái độ/niềm tin/hành vi của ai để người đó hi...

phrase

Photo by  Joel Overbeck "Put (someone or something) to bed" = Đặt lên giường nằm/dọn giường cho ai/cái gì -> Ngừng lại ...

phrase

Photo by  Javier Martinez "Put (someone or something) in a hole" = Đẩy ai/cái gì xuống hố sâu -> Đẩy ai/cái gì vào một...

word

Photo by Quinn Buffing on Unsplash "Trigger-happy" nghĩa là hiếu chiến, hung hăng. Ví dụ The issue is not “because so...