phrase

Trộm chuyên nghiệp có khác. Photo courtesy gamesforpublic.de "Crack a crib" nghĩa là đào ngạch vào ăn trộm, nạy cửa vào ăn ...

word

Coi chừng rớt nước miếng bạn gái ơi. Photo by Andrea Piacquadio from Pexels "Drool bucket" = xô nước dãi -> không thông...

word

Mau lấy khăn lau cho em nó đi kìa. Photo by Hermes Rivera on Unsplash "Drool-proof" = chống chảy dãi -> chống thấm nước...

word

Biểu tượng cảm xúc: thèm nhỏ dãi. Photo by Wesley Carvalh o from Pexels "Drool (all) over (someone or something)" = nhỏ dãi...

health

đã tài trợ hàng tỷ usd xây dựng các nhà máy nghiên cứu, điều chế 7 loại vaccine nCoV có triển vọng nhất... ----- Bill Gates, who warned...

health

đối với CDC (Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ) là để thiếu khẩu trang, "có mỗi một việc để làm" ----- 2. Ab...

word

Photo by: Kaboompics .com on Pexels "Silver Alert" = báo động bạc -> nghĩa là báo động công khai tại Mỹ để giúp xác địn...

word

Gái xinh thì không được bình thường, có vẻ là sự thật. Photo by Andrea Piacquadio from Pexels "Loony/looney bin" = nhà thư...

word

Photo by Hoang Loc from Pexels  "Swap spit(s)" = trao đổi nước bọt -> hôn Ví dụ If I get him drunk enough one nig...

phrase

Xem phim có người ngồi cùng bàn luận mới vui. Photo by JESHOOTS.com from Pexels "Swap notes (on someone or something) = trao đổ...

word

Hợp tác vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Photo by bongkarn thanyakij from Pexels "Swap (someone or something) with someone" = trao...

word

Không thực sự cần thì đừng mua vội. Photo by Anna Shvets from Pexels "Swap out" nghĩa là bỏ đi và thay thế hoặc tráo đổi. ...

word

"Trọng tài ơi, cần thay người." Photo by Jeffrey F Lin on Unsplash "Swap (someone or something) for" = hoán đổi ...

sex

nam thanh nhiên duy khánh trần truồng giữa đường và ném đá vào xe qua lại... ----- A Brevard County man was arrested for standing naked...

marriage

một bà đến gặp bác sĩ, - bà gặp trở ngại gì? - bác sĩ ơi! tôi không biết phải làm sao. càng ngày dường như chồng tôi càng hay nổi nóng ...