phrase

Photo by Celia Michon on Unsplash. 'On the rack' có từ rack là cái trăn (dụng cụ tra tấn ngày xưa); sự tra tấn, sự hành hạ; ...

beer

bà lão 93 tuổi giơ biển 'tôi muốn thêm bia' ở cửa sổ, khi đang bị cách ly... ----- She couldn’t beer it any longer. A 93-ye...

china

shared from fb Hoàng Tuấn Công, ----- Trong phim “Tể tướng Lưu Gù” có một chuyện như sau: Tuần Phủ “Tôn Đại nhân” là một tham quan,...

phrase

Thử thách tách hạt ngô? Chơi không? Photo by Buenosia Carol from Pexels "Pluck (something or someone) out (of)" nghĩa là g...

word

Nhổ hết chỗ này chắc trụi thùi lụi. Photo by Jenn Miller-wentzell "Pluck (something) off" nghĩa là nhổ, giật, kéo hoặc lấy,...

phrase

Có ngon thì nhào vô. Photo by Marcos Abreu from Pexels "Lock horns with" nghĩa là đụng độ, chiến đấu. Giống như trong hiện...