phrase

Thợ giấu nghề cũng là chuyện dễ hiểu. Photo by Caio from Pexels "Sink the shop" nghĩa là không bàn đến chuyện làm ăn, khôn...

word

Phố đèn đỏ ở Amsterdam. Photo by A-PA  "Knocking shop" nghĩa là nhà thổ, nhà chứa (cách nói hài hước ở Anh). Ví dụ “W...

word

"Cửa hàng hạnh phúc" là đây ư? Photo by Isabella Mendes from Pexels "Happy shop" là tiếng lóng chỉ cửa hàng bán ...

word

Photo by Nicolas Postiglioni from Pexels "Cop-shop" (tiếng lóng) nghĩa là đồn cảnh sát. Ví dụ The cop shop. That'...

word

Photo by: Andrii Ganzevych on Unsplash "Lightning rod" = cột thu lôi -> nghĩa là người tâm điểm của chỉ trích và đổ lỗi...