word

Ngồi thế kia cả ngày lại chả đau lưng, đau cổ. Photo by Vlada Karpovich from Pexels "A bed of nails" = giường toàn đinh -&...

word

Bất kể đi đâu, làm gì cũng đều có người đi cùng, kể cũng bớt cô đơn. Photo by Martin Lopez from Pexels "Nail-em-and-jail-em&quo...

word

Buổi phỏng vấn không quá căng thẳng. Photo by Christina Morillo from Pexels "Nail it" nghĩa là làm được hoặc hoàn thành xu...

word

Làm toán cần có phương pháp riêng. Photo by Retha Ferguson from Pexels "Nail (something/someone) down" = đóng đinh xuống. ...

word

Vì dịch mà bất tiện đủ thứ. Photo by Elijah O'Donnell from Pexels "Hairy situation" tiếng lóng nghĩa là tình huống gây...