word

Bàn chiếc lược mang tính cách mạng. Photo by Kaique Rocha from Pexels "Young Turk" chỉ những người trẻ nổi loạn, dám đứng ...

word

Photo by Craig Adderley from Pexels "(Be) with young" nghĩa là (động vật) mang bầu, có chửa hoặc thú con mới đẻ. Ví dụ...

word

Photo by Ali Madad Sakhirani from Pexels "Young fogey" nghĩa là cụm từ thế hệ trẻ, người trẻ tuổi nói chung (chủ yếu ở Anh...

economics

đừng chỉ trích, nếu tin vào thị trường, tin vào tín hiệu giá thì cứ để giá tăng, và theo nghiên cứu thực nghiệm thì giá máu tăng sẽ có nhiề...

economics

có giống đông đức ko nhỉ: chỉ nắm cổ phiếu các doanh nghiệp nhà nước, danh mục chứng khoán ko đa dạng, phí cao hơn, lợi nhuận thấp hơn... ...