word

Cho dù ma quỷ có thật, cũng không đáng sợ bằng con người. Photo by Aidan Roof from Pexels "Ghostly presence" = ma quỷ hiện...

word

Photo by: Marcus Zymmer on Unsplash "Puddle jumper" = nhảy từng vũng nước -> nghĩa là loại máy bay cỡ nhỏ tầm ngắn. ...