word

Photo by  Cristina Gottardi "Life after (something)" -> nghĩa là ám chỉ về cuộc sống bình thường/cuộc sống hằng ngày sa...

phrase

Photo by The Lazy Artist Gallery from Pexels "Men in suits" =người đàn ông mặc com lê -> nghĩa là người (đàn ông) có th...

phrase

Photo by  Brusk Dede “Fail at life” = cuộc đời thất bại -> câu tiếng lóng này nghĩa là khi bạn thất bại ở việc gì thì nó được ví ...

phrase

Photo by  lucas clarysse “End your life” = kết thúc cuộc đời/kết liễu mạng sống -> nghĩa là tự tử hoặc dành những ngày tháng cuối...

phrase

Photo by  Tadeusz Lakota “Come to life” = trở lại với cuộc sống -> nghĩa là được tiếp thêm năng lượng, được sống lại sau một th...

word

Giám đốc mà nhân viên chưa bao giờ thấy mặt. :D Photo by emre keshavarz from Pexels "Empty suit" nghĩa là người có vẻ ngoà...

word

Photo by Deepak Verma from Pexels "Penguin suit" = bộ đồ chim cánh cụt -> (tiếng lóng) nghĩa là loại trang phục dạ hội ...

word

Photo by Ludmila Aleksandra from Pexels "Blue suits" = bộ đồ màu xanh -> (tiếng lóng) nghĩa là cảnh sát. Ví dụ Pr...

english

ad chưa từng học ielts một ngày nào, ko có chứng chỉ IELTS, nhưng là du học thật, có bằng thạc sĩ thật nhé :) ad lập web với sứ mệnh &...

word

Photo by Krystian Maliszewski from Pexels  "Fancy that!" hoặc "just fancy" = quái lạ thật -> nghĩa là biểu th...