funny

Thủ tướng Úc bị người dân "quát" trên sóng truyền hình trực tiếp vì dẫm lên bãi cỏ mới trồng trước nhà anh ta... ----- Never ...

phrase

Liều vì nghệ thuật Photo by ROMAN ODINTSOV "Bend in the wind" nghĩa là kiên cường, thích nghi với điều kiện khắc nghiệt hoặ...

phrase

Photo by: Sharon McCutcheon on Unsplash "Toe the mark" -> nghĩa là tuân thủ mệnh lệnh/quy tắc. Câu này bắt nguồn từ nhữ...

phrase

Hợp tác cùng phát triển :D Photo by: Neil Thomas on Unsplash "Prime the pump" = mồi nước vào bơm -> nghĩa là hỗ trợ/trợ...