phrase

Photo by: JESHOOTS.COM on Unsplash “Seek one’s fortune” = đi tìm cơ nghiệp -> nghĩa là rời xa gia đình làm việc kiếm sống, làm g...

phrase

Dù cuộc sống thế nào cũng phải vui bạn nhé! Photo by hitesh choudhary from Pexels 'on skid row' có từ 'Skid row' là ...

phrase

Ôn tập chút là sẽ thi được thôi Photo by Andrea Piacquadio from Pexels 'On the skids' nghĩa là gặp giai đoạn khó khăn, xuống...

phrase

Chúc mừng sinh nhật Photo by JESHOOTS.com from Pexels 'Light the fuse' nghĩa là đốt cầu chì/kíp nổ trong pháo hoa -> xúi ...

phrase

Sao lại mất mạng giờ này hả trời Photo by Andrea Piacquadio 'Blow a fuse' nghĩa là nổ cầu chì -> mất bình tĩnh, vô cùng tứ...

miscellaneous

Bọn vô chính phủ quá đà rồi và hành động bạo lực chỉ để bạo lực. Chúng giật đổ cả tượng một Đại tá quân Liên bang đã hy sinh trong Nội chiế...

phrase

Sen lôi boss ra làm chò đùa đấy hả. Photo by mark glancy from Pexels "Poke fun at (someone or something)" nghĩa là trêu đù...

phrase

Đậy lại không có đứa ăn vụng Photo by Andrea Piacquadio from Pexels 'keep the lid on something' nghĩa là đạy nắp/vung lên -&...