phrase

Photo by: Pille Kirsi on Pexels "Blaze a trail" = khắc dấu trên cây, đánh dấu đường đi -> nghĩa là làm việc gì lần đầu ...

funny

lái xe taxi bị em gái 27 tuổi cầm dĩa ăn cướp tiền... :D ----- Timmins Police Service officers responded to a call for service regardin...

sex

người đàn ông khỏa thân đã được cứu sau 24h ở dưới cống... ----- A naked man may have spent more than 24 hours alone in the Duluth sewe...

phrase

Lắng nghe để thấu hiểu. Photo by CoWomen on Unsplash "Listen to reason" nghĩa là lắng nghe, thấu hiểu, chú ý đến lẽ phải, ...