phrase

Photo by ROMAN ODINTSOV from Pexels "Spend a penny" nghĩa là đi vệ sinh (chủ yếu dùng ở Anh). Trước đây, đi nhà vệ sinh cô...